Damen Shipyards Group

Sabina Henrica

Beste schipper,

Allereerst welkom aan boord van de “Sabina Henrica”, het schip dat door mij is ontworpen toen ik bij mijn vader ging werken. Er zijn 2 van deze vletten gebouwd: de 'Anna Jacoba', die in particuliere handen is en de “Sabina Henrica”. Zij zijn gebouwd voor Rijkswaterstaat en deden dienst als verkeersbegeleidingsvaartuigen aan de noord- en zuidzijde van de Volkeraksluis, toen na opening van deze sluis het verkeer aan beide zijden volledig vastliep.

Ik wens u een fijne tocht en vertrouw erop dat u de volgende regels in acht zult nemen.

Een plezierige vaart,

K.D.

Geschiedenis

Aanvragen

Neem voordat u uw aanvraag indient, zorgvuldig de algemene voorwaarden door.

Voorwaarden ervaring met varen en vaarbewijs.